ایمیل

info@adrina-co.ir

آدرس

اصفهان – بلوار کشاورز – پارسیان دکور

شماره تماس

03134161

مدیریت فروش :

 خانم روحی 09134252530 – 03134161 داخلی 5

کارشناسان بازاریابی :

آقای زین العابدین 09134252109
آقای فضیلتی       09134252104

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_