ایمیل

info@adrina-co.ir

آدرس

اصفهان – بلوار کشاورز – پارسیان دکور

شماره تماس

03137775005-8

مدیریت فروش :

 خانم روحی 09134252530 -8-0313775005 داخلی 5

کارشناسان بازاریابی :

آقای زین العابدین 09134252109
آقای علی فضیلتی       09134252104

آقای حسین فضیلتی  09134252108

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_